Välkommen

Välkommen till Käglinge Egnahemsförenings hemsida.
Informationen som presenteras här vänder sig fastighetsägare och boende i Käglinge.

Vi informerar om vad som är på gång den närmaste framtiden, distribuerar protokoll från årsmöten, lägger ut bilder och resultat från olika aktiviteter samt namn och telefonnummer till ansvariga personer vi valt på årsmötet mm.

Målet är att ha ett levande forum för information och kontakt, dvs en sida där det mesta om Käglinge finns samlat.

Under aktuellt hittar nu våra aktuella nyheter och arrangemang