Käglinge Egnahemsförening

Käglinge Egnahemsförening har verksamhet i byn Käglinge som ligger ca 10 km sydöst om Malmö. Föreningen motsvarar ett byalag och driver olika frågor för byns räkning samt genomför olika aktiviteter. Föreningen bildades 1963 då byn Käglinge växte med nytt villaområde. Sedan dess har byn utökats med fler villor i olika omgångar. Idag har byn ca 2700 invånare och tillhör stadsdelen Oxie i Malmö kommun. Byn Käglinge är idag mest känt för naturområdet som ligger granne med byn, den drygt 210 åriga minnesgården Pålssonhuset och dess närbelägna golfbanor

Käglinge ligger geografiskt väl placerat i Malmö kommun och har bra kommunikationer. Många danskar har upptäckt byn och dess korta pendlingsavstånd till järnvägsstationen i Hyllie eller över bron till Köpenhamn.

Käglinge Egnahemsförening genomför varje år olika arrangemang. Bland annat ett traditionsenligt midsommarfirande i byn som är mycket populärt. I dagsläget har föreningen cirka 150 hushåll som medlemmar.

Egnahemsföreningen har en groda som logga eftersom det i Käglinge naturområde finns flera sällsynta grodarter som lever i dess dammar.