Medlemskap

Alla som vill vara med och stötta utvecklingen av Käglinge och vara med på våra aktiviteter kan bli medlem. Medlemskapet i Käglinge Egnahemsföreningen är 150 kronor/år per hushåll. Avgiften betalas in till  plusgiro 53 55 80-5.  Glöm inte att fylla i namn och adress så vi vet vem ni är.

Hantering av personuppgifter
Enligt Dataskyddsförordningen ska alla som hanterar personuppgifter berätta vilka uppgifter som hanteras, varför och hur en gör för att få sina uppgifter raderade.

Vilka uppgifter samlas in?
Från de hushåll som vill gå med i Käglinge egnahemsförening samlar styrelsen in ett antal personuppgifter; närmare bestämt namn och adress. Vi behöver uppgifterna till vårt medlemsregister så att vi kan administrera egnahemsföreningens verksamhet, informera och kontakta medlemmarna.