Bli Medlem

Det är lätt att bli medlem i Käglinge Egnahemsförening

Medlemskapet kostar bara 150 kr per år och hushåll
Betalning görs enklast via plusgiro 53 55 80-5
Glöm inte fylla i namn och adress och e-post så att vi vet vem ni är

Vi tackar för ditt medlemskap och stöd för Käglinge Egnahemsförening