Om Egnahemsföreningen

Käglinge Egnahemsförening bildades 1963 i samband med att ett 30-tal nya villor byggdes i byn.
Käglinge egnahemsförening vill vara en förening som verkar för att Käglinge ska vara inbjudande och en trevlig by att bo i.
Ända sedan 1960-talet har vi alltså arbetat med små och stora frågor som rört vårt närområde.

Föreningens syfte är att skapa trivsel och gemenskap i Käglinge by.
Vi engagerar oss tillsammans i viktiga frågor som t.ex. trafik, energihushållning och bevarande av en barnvänlig och grön närmiljö.
I nästan 30 år har Käglinge Egnahemsförening kämpat för en trafikled dragen utanför byn, en förbifart

Anordnar arrangemang & aktiviteter
Vi försöker ordna olika arrangemang och aktiviteter under året för att skapa gemenskap och en levande by. Bland annat brukar vi arrangera  Midsommarfirande och Käglingedagen

Styrelsen
Egnahemsföreningens styrelse företräder dina intressen som bybo på olika sätt

Styrelsen jobbar helt ideellt för invånarna i Käglinge.  Vi hoppas och tror att du, liksom vi, tycker det är viktigt att Egnahemsföreningen agerar i lokala frågor och för Käglinge.

Bli medlem?

Ju fler medlemmar vi är, desto lättare kan vi göra vår röst hörd och agera. Vi ser därför gärna att du, som redan är medlem, värvar grannar och andra bekanta i byn. Ett medlemskap kostar bara 150 kr per hushåll och år.

Läs mer om hur du blir medlem här.

Styrelsemedlemmar
Från och med 3 mars 2020

Ordförande: Susanne Pohjola
Vice Ordförande: Lars Kristiansen
Kassör: Torsten Lundberg
Sekreterare: Mariette Ontéro
Ledamot: Annika Johansson
Ersättare: Karin Eriksson
Ersättare: Joanna Kristiansen

Valberedning 2019
Carina Olsson
Eva Olsson