Om Egnahemsföreningen

Vem är vi, vad gör vi och varför du som boende i området bör vara medlem!

Käglinge Egnahemsförening har verkat i byn sedan 1963 och har till idag arbetat för att stödja byns intressen. Under åren har vi engagerat oss i Midsommarfiranden, Cykelvägen mellan Käglinge och Arrie, Käglingedagen, Ombyggnaden av väg 101, Pålssondagen, Pålssonhuset, Nätvärket Oxie Byar, Busslinje 144, Grannsamverkan, Tågdepån i Glostorp mm.

Föreningen drivs av ideella krafter som brinner för vårt Käglinge. I föreningen ingår även Pålssongruppen som tar hand om Pålssonhuset. Vi bjuder in alla boenden och medlemmar till årsmöte i början av varje år och alla våra möten protokollförs.

Vi är inom området idag över 2 000 invånare. Medlemsskapet kostar 150 kr/år. Inbetalning görs på Plusgiro: 53 55 80-5. Märk inbetalningen med ditt namn och din adress.

Vi hälsar gamla och nya medlemmar välkomna till Käglinge Egnahemsförening och hoppas på att se dig och dina grannar på framtida arrangemang!

Har du allmänna frågor kring föreningen, har egna tips och idéer, eller vill engagera dig i egnahemsföreningen är välkommen att kontakta oss på styrelsen@kaglinge.com

Med vänliga hälsningar
Styrelsen