Käglinge Egnahemsföreningens styrelse 2019

Ordförande: Susanne Pohjola
Vice Ordförande: Lars Kristiansen
Kassör: Torsten Lundberg
Sekreterare: Mariette Ontéro
Ledamot: Annika Johansson
Ersättare: Karin Eriksson
Ersättare: Joanna Kristiansen

Valberedning 2019
Carina Olsson
Eva Olsson

Käglinge Egnahemsförening
är en lokalförening/byalag som välkomnar alla boende i Käglinge med omnejd som medlemmar.
Föreningen bildades 1963 i samband med att ett 30-tal nya villor (egnahem) byggdes i byn.
Ända sedan 1960-talet har vi alltså arbetat med små och stora frågor som rört vårt närområde.
Föreningens syfte är att skapa trivsel och gemenskap i Käglinge by.

Natur och miljö
Vi engagerar oss tillsammans i viktiga frågor som t.ex. trafik, energihushållning och bevarande av en barnvänlig och grön närmiljö.
I nästan 30 år har Käglinge Egnahemsförening kämpat för en trafikled dragen utanför byn, en förbifart.