Käglinge

Käglinge ligger intill väg 101, den väg som enligt Edvard Person delade in Sverige i två likvärdiga hälfter. Området runt Käglinge har varit bebott under väldigt lång tid, ett bevis på det är de många fornminnen som har hittats i trakten. Byns gårdar låg från början samlat i närheten av Käglinge gamla skola men gårdarna skiftades ut vid laga skifte.

Dagens villaområden växte fram under sextiotalet och därefter har byn byggts på kontinuerligt. Käglinge ligger i Oxie härad men tillhör Glostorps socken och dess kyrka. Tidigare tillhörde Käglinge Oxie kommun, men numera är Oxie kommun sammanslagen med Malmö kommun. Byn Käglinge tillhör stadsdelen Oxie.

Käglinge ligger geografiskt väl placerat i Malmö kommun och har bra kommunikationer. Många danskar har upptäckt byn och dess korta pendlingsavstånd till järnvägsstationen i Hyllie eller över bron till Köpenhamn.

Käglinge Naturområde
Till ytan är det lika stort som Slottsparken, Kungsparken och Pildammsparken tillsammans. Naturområdet är uppbyggt enligt sk naturlika principer. Av en gammal grustäkt har ett stycke skånsk natur återskapats med mjuka kullar, skog, vattenytor, ängs- och hagmarker

Grodorna sjunger på kvällarna
Djurlivet är rikt i området. På försommaren sjunger olika grodor i naturområdet duett tillsammans med näktergalar i videsnåren. Detta hörs nattetid över hela byn!

Svamp
Käglinge naturområde bjuder på många upplevelser – en är att finna svamp samt upptäcka att en del av dem går att äta och smakar förträffligt.