Aktuellt

Bli medlem i Käglinge Egnahemsförening 2021

Medlemskapet kostar endast 150:- per hushåll

Som medlem stödjer du Egnahemsföreningens alla arrangemang och arbete till en ringa kostnad och till mycken glädje för dig och andra. 
Vi har valt att ha en låg avgift och finansierar arbetet med ideella krafter och god och glad sammanhållning.

Medlemsavgiften betalar du in på vårt plusgiro 53 55 80 -5 

Märk inbetalningen med namn, adress. Glöm inte att ange eran e-post adress, då all utskick sker digitalt och på vår hemsida www.kaglinge.com

Betalar du in avgiften innan 31 mars så deltar du i vårt medlemslotteri där vi lottar ut presentkort

Ju fler vi är desto bättre blir det, välkommen du också!

Käglinge naturområde

Detta är kopierat ifrån Tekniska nämndens dagordning 2020-11-24
Malmö stad är i behov av att förbättra tillgängligheten till stadsnaturen och samtidigt utveckla naturvårdsarbetet.Genom naturvårdsarbetet förbättras möjligheterna att utnyttja olika ekosystemtjänster, den biologiska mångfalden kan säkras och tillgängligheten till naturen kan öka. Att ha god tillgång till och kunna utnyttja olika ekosystemtjänster har stor samhällsnytta.

Här kommer lite info om vårt naturområde i Käglinge.
Röjning och gallring i Käglinge naturområde i syfte att återta och bibehålla det öppna ängslandskapet, vilket kommer gynna bland annat pollinatörer och beståndet av den fridlysta kärrknipproten. Återskapa våtmarker i södra och östra delen av Käglinge som idag är delvis igenvuxna och torrlagda. Återskapa igenvuxna sandblottor och sandiga slänter som är boplatser för den hotade lökgrodan, solitärbin och kungsfiskare

Information Vasyd

Beroende på om du har udda eller jämna veckor för tömning av trädgårdsavfall, sker sista tömningarna vecka 49 eller 50.

Under vintrarna har vi uppehåll i hämtning av trädgårdsavfall för miljöns skull. Vi återupptar tömningsturerna under vecka 9 eller 10 2021.

Nya tömningsveckor 2021

Då 2020 har 53 veckor får vi två udda veckor efter varandra. Därför sker ett byte av tömningsveckor från 4 januari 2021 (vecka 1) som gäller såväl fyrfacks- som trädgårdskärl. Du som har haft tömning jämna veckor, får udda och tvärtom. Men egentligen är det som vanligt, varannan vecka. Tömningsschemat på Mina sidor kommer att uppdateras under december.

Om du vill ha en extra tömning av trädgårdsavfall är du välkommen att kontakta Kundservice.

Få sms dagen innan tömning

Logga in på Mina sidor. Där kan du välja att prenumerera på sms- och e-postmeddelande för avisering dagen innan tömning. Detta gäller för alla dina kärl. Du hittar tjänsten på Mina sidors startsida och under Kontaktuppgifter.