Stödmedlem

Det är möjligt att bli stödmedlem i Käglinge Egnahemsförening.

Inbetalning görs till plusgironummer 53 55 80-5.
OBS! Glöm inte att fylla i namn och adress på inbetalningen!
Skriv gärna med er e-post så att ni kan ta del av nyheter.