Styrelsen

Käglinge Egnahemsföreningens styrelse 2020

Ordförande: Susanne Pohjola
Vice Ordförande: Lars Kristiansen
Kassör: Torsten Lundberg
Sekreterare: Mariette Ontéro
Ledamot: Annika Johansson
Ersättare: Karin Eriksson
Ersättare: Joanna Kristiansen

Valberedning 2020
Carina Olsson
Eva Olsson

Revisorer 2020
Vitor Afonso
Lennart Börk
Thomas Jacobsson (Ersättare)

Pålssongruppen 2020
Christer Björk
Lennart Björk
Ann-Sofi Buchholt
Joanna Kristiansen
Lars Kristiansen
Ulla Lundberg
Carina Olsson
Per Ragnarsson

Hemsidan för Käglinge