Bilder från Pålssonhuset

Vi har fått tag i dessa fina gamla bilder ifrån Pålssonhuset. Tack Carina Olsson för dessa.

12. Första gudstjänsten vid gården

11. Spiddekagan

10. Bengt Sjunnesson kom med lås

08. Blommor till Gustaf Pålsson

09. Smeden Hans Hall sätter flöjeln

07. Per Hammar o. Jörgen Faxe uppvaktar

06. Per R., Eric Lilius och Gustaf Pålsson

05. Per Ragnarson berättar om projektet

04. Per Ragnarson visar Skånska Gårdars diplom

03. Vi får Skånska Gårdars diplom av Eric Lilius

02. Per Ragnarson Dags för taklag okt 1986 01. Gustaf Pålsson charmar besökande dam