Artiklar om Pålssonhuset

När det ideella arbetet med att restaurera och bevara den lilla gården på ”Kjeglinge N:o 2”
skulle börja hösten 1985, tillfrågades Gustaf Pålsson om vilka minnen han hade från den
barndom som han upplevde hos sina morföräldrar, Anders Greko och Kersti Erlandsdotter,
där på gården. En fråga gällde en från tidigt 1900-tal vanlig kokskamin, som väl inte hörde
hemma i gamla tiders kök. Här kan ni läsa hela historien.

Vad ingen anade att Pålssonhuset kunde berätta.”Skorsténsugnen” som kom tillbaka
Vad ingen anade

Om golvuret i ”stuan”, ett spelande apostlaverk och sex generationer urmakare.
Berättelsen om apostlaverket från Trelleborg

Om Ester Gullander
Om Ester Gullander-ny version

Julglädje i Pålssonhusets tider
Pålssonhuset i jultider

En minnesgård söder om landsvägen

En minnesgård söder om landsvägen

Käglingepojken som överlevde D-Day

Käglingepojken som överlevde D-Day
Besök från Amerika

SkD 3 aug 2015 018 SkD 3 aug 2015 015 2 aug 2015 012.JPG Ulla,Sven, Ery 2 aug 2015 009 US visitors 2 aug 2015 006