Årsmöte 2012

arsmote12_410
Den 28 mars var det årsmöte i Grodans hus, ordförande Gunnel Kapusta
informerade bland annat om samrådsmöte angående väg 101 och över-
siktsplan 2012
.

avtackGP_410
Gunnel Kapusta avtackades under mötet med en vårinspirerad blomster
uppsättning då hon nu valt att lämna styrelsen och sin post som ordför-
ande. Gunnel har varit aktiv i Käglinge egnahemsförenings styrelse i 10
år och Carina Olsson framförde föreningens varma tack för hennes stora
engagemang genom åren.

smorgastarta_410

Kummingårdens Catering hade traditionsenligt levererat smörgåstårtor
som bjöds deltagarna efter mötet.
styrelse_410
Glada medlemmar och deltagare ur föreningens styrelse 2011.

Årsmöte 2011
arsmote11_02.jpg-for-web-small arsmote11_03.jpg-for-web-small arsmote11_01.jpg-for-web-small arsmote11_06.jpg-for-web-small arsmote11_04.jpg-for-web-small arsmote11_07.jpg-for-web-small