Midsommar gudtjänst  2015

I Gustaf Pålssons anda hölls traditionellt för 29:e gången vid Pålssonhuset söndagen efter midsommar. Guårdstunet fyldes av över 70 deltagare. Anders Blomqvist ledde andakten, Mikael Järlestrand och kyrkokören sjöng och Per Hammar, som verkade i Oxie 1987 och då höll den första midsommargudstjänsten vid gården, återkom och höll dagens predikan. Kollekt upptogs till Läkare utan gränser och kyrkkaffe dracks, vilket gav en slant till gårdens underhåll. Per Ragnarson berättade för publiken vad midsommargudstjänst i Gustaf Pålsson anda innebär. Han var kyrkvärd, därför arrangerar kyrkan. Han var under ett kvarts sekel sekreterare i Oxie härads hembygdsförening. Därför är hembygdsföreningen med. Käglinge Egnahemsförening kom in när restaureringen av gården skedde 1985-1987 i föreningens regi. Då fanns Gustaf med men avled i maj 1987, varefter traditionen flyttades från hans trädgård till det som från då är “Pålssonhuset”.
På bilden träffas två som var med, Sven Henriksson, t.v. då i kyrkorådet, och Per Hammar.
unnamed (1) unnamed

  Midsommargudtjänst 2014

gudstj├дnsten1_410 gudstj├дnsten 4_410 gudstj├дnsten2_410 gudstj├дnsten 3_410 gudstjanst