Fakta om Käglinge

Käglinge ligger intill väg 101, den väg som enligt Edvard Person delade in Sverige i två likvärdiga hälfter. Området runt Käglinge har varit bebott under väldigt lång tid, ett bevis på det är de många fornminnen som har hittats i trakten. Byns gårdar låg från början samlat i närheten av Käglinge gamla skola men gårdarna skiftades ut vid laga skifte.

Gröna Käglinge

Byn ligger där slättlandskapet möter backlandskapet i sydvästra Skåne. Det betyder att många av byns villor ligger placerade på olika kullar. Byn är kuperad och lummig med mycket trädplanteringar och buskage. Här finns också många lekplatser med olika teman. Runt byn ligger odlingsmarker och Käglinge naturområde, vilket gör byn till en grön oas.

fram under sextiotalet och därefter har byn byggts på kontinuerligt. Käglinge ligger i Oxie härad men tillhör Glostorps socken och dess kyrka. Tidigare tillhörde Käglinge Oxie kommun, men numera är Oxie kommun sammanslagen med Malmö kommun. Byn Käglinge tillhör stadsdelen Oxie.

Grodorna sjunger på kvällarna

Djurlivet är rikt i området. På försommaren sjunger olika grodor i naturområdet duett tillsammans med näktergalar i videsnåren. Detta hörs nattetid över hela byn!

Vilka är det som bor i Käglinge?

I Käglinge bor det cirka 2 100 personer, vilket kan jämföras med 285 personer 1961. Av invånarna är 80 % (mellan 20 och 64 år) förvärvsarbetande, de flesta inom den privata sektorn.

Var ligger det?

Du kan hitta en karta över Käglinge via denna länk.