Aktuellt

Bli medlem i Käglinge Egnahemsförening 2022

Medlemskapet kostar endast 150:- per hushåll

Som medlem stödjer du Egnahemsföreningens alla arrangemang och arbete till en ringa kostnad och till mycken glädje för dig och andra. 
Vi har valt att ha en låg avgift och finansierar arbetet med ideella krafter och god och glad sammanhållning.

Medlemsavgiften betalar du in på vårt plusgiro 53 55 80 -5 

Märk inbetalningen med namn, adress. Glöm inte att ange eran e-post adress, då all utskick sker digitalt och på vår hemsida www.kaglinge.com

Ju fler vi är desto bättre blir det, välkommen du också!