Sponsorer

Om ert företag / förening vill synas på vår hemsida / Facebook sida så får ni gärna göra detta för en kostnad av 150 kr per år. Avgiften betalas in till  plusgiro 53 55 80-5.  Glöm inte att fylla i namn och adress så vi vet vem ni är.
Skicka gärna in en logga till info@kaglinge.com så lägger vi upp er på denna sidan