Kampen om Louisedalsgården i Käglinge!
I Oktober kommer berörda nämnden att ta upp ärendet gällande Louisedalsgårdens öde!
Nedanstående mail kom till oss idag. Jag väntar på deras planuppdrag. Då kan vi bilda oss en uppfattning vad kommunens planer är.

Jag arbetar på planavdelningen/stadsbyggnadskontoret i Malmö. Jag har utsetts till ansvarig planhandläggare för ärendet gällande Louisedals gård.

Avsikten är att vi ska ta upp ett förslag till yttrande på det Malmöinitiativ som lämnats in kring Louisedals gård vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 17e oktober. Vid samma sammanträde är också avsikten att vi ska ta upp ärendet Louisedals gård för beslut om planuppdrag (dvs beslut om att formellt påbörja planarbetet för gården). Som bakgrund till planuppdraget ligger den ansökan om detaljplan som Fastighetskontoret (numera Fastighets- och gatukontoret) lämnade in till stadsbyggnadskontoret 2017.

Håll gärna ett öga på Malmö stads hemsida efter sammanträdet för att se vad som beslutats, eller hör av dig till mig så ska jag uppdatera dig. Återkom också gärna om du har några andra frågor, exempelvis kring hur planprocessen ser ut.

Med vänliga hälsningar
Planarkitekt  

Förslag-till-åsikter-sydsvenskan

Brev-sydsvenskan-2019

2019-07-02 skapades ett Malmö Initiativ till rädda Louisedalsgården för ett fortsatt förfall.
https://malmo.flexite.com/malmo_fp/listview/3GLM/detailsView/2356?lang=sv

Dokument från Malmö Kommun

Brev

Bilaga-1-foto

Bilaga-2-översikt

Undertecknad-lovansökan

Protokoll2

Tjänsteskrivelse-SBN-2018-09-20-LOUISEDAL-11350381-0_TMP

SBN-2018-001896-LOUISEDAL-11350556-0_TMP

Tidnings Artiklar om Louisedalsgården ”4h Gården
https://www.sydsvenskan.se/2011-02-17/oxie-blir-av-med-sin-4h-gard
https://www.skd.se/2016/05/21/nedlagd-4h-gard-i-kraftigt-forfall/
https://malmo.lokaltidningen.se/nyheter/2018-05-09/-Merparten-av-den-gamla-4H-g%C3%A5rden-rivs-2142216.html
https://malmo.lokaltidningen.se/nyheter/2019-01-21/-Den-gamla-4H-g%C3%A5rden-forts%C3%A4tter-att-f%C3%B6rfalla-%E2%80%93-inte-prioriterat-3974083.html
https://www.sydsvenskan.se/2019-07-22/kaglingebor-besvikna-pa-att-malmo-stad-latit-den-gamla-4h
https://www.sydsvenskan.se/2019-09-23/brand-i-ode-4h-gard-i-kaglinge