Gårdsbebyggelsens struktur är intakt sedan upprättandet av Häradskartan i början av 1900-talet. Bostadshuset ska vara uppfört i början av 1800-talet, svinstallet omkring 1900 och de övriga ekonomibyggnaderna 1914-15

2019-07-02 skapades ett Malmö Initiativ till rädda Louisedalsgården för ett fortsatt förfall.
https://malmo.flexite.com/malmo_fp/listview/3GLM/detailsView/2356?lang=sv

Tidnings Artiklar om Louisedalsgården ”4h Gården
https://www.sydsvenskan.se/2011-02-17/oxie-blir-av-med-sin-4h-gard
https://www.skd.se/2016/05/21/nedlagd-4h-gard-i-kraftigt-forfall/
https://malmo.lokaltidningen.se/nyheter/2018-05-09/-Merparten-av-den-gamla-4H-g%C3%A5rden-rivs-2142216.html
https://malmo.lokaltidningen.se/nyheter/2019-01-21/-Den-gamla-4H-g%C3%A5rden-forts%C3%A4tter-att-f%C3%B6rfalla-%E2%80%93-inte-prioriterat-3974083.html
https://www.sydsvenskan.se/2019-07-22/kaglingebor-besvikna-pa-att-malmo-stad-latit-den-gamla-4h
https://www.sydsvenskan.se/2019-09-23/brand-i-ode-4h-gard-i-kaglinge