101

Här kommer det framöver att fyllas på med information om vår väg 101. Idag hade vi en första träff med politiker ifrån Malmö kommun. Men vissa frågor måste hanteras via regionen. Det är en början och det är en start. Vi är på ruta ett men vi kan sakta men säkert flytta oss fram till ruta två. Vägen berör många och inte bara medborgarna i Käglinge utan den rör även medborgarna vid Kristineberg.
Det finns 2 olika situationer

Situation 1

Den kortsiktiga lösningen. Hur löser vi problemen som vi har här och nu? Det är många förslag men tillsammans måste vi hitta den lösningen med våra kommunal politiker utan att det påverkar den långsiktiga lösningen.

Situation 2

Den långsiktiga lösningen.  Vi vet att planerna att flytta väg 101 blev nerlagd. Ritningar och dess handlingar bör finnas någonstans tillgängligt. Vad ska till för att man tar upp frågan på regional nivå igen.

Engagemang,

Vi behöver fler som engagerar sig I denna frågan. Egnahemsföreningen i Käglinge kan inte göra allt själv. Vill du /ni hjälpa till skriv ett mejl till info@kaglinge.com.

 

Alla som vill vara med och stötta utvecklingen av Käglinge och vara med på våra aktiviteter kan bli medlem.

Medlemsavgiften i Käglinge Egnahemsförening är endast 150 kr per år och  hushåll. Inbetalning görs till plusgironummer 53 55 80-5.
OBS! Glöm inte att fylla i namn och adress på inbetalningen!