Kulturarvetsdag 12/9

Söndagen den 12 september firas i år som Kulturarvets dag. Vid Pålssonhuset
uppmärksammar vi detta kl 15.00 med ett kåseri av Per Ragnarson, f.d.
radioproducent, som berättar om de skånska radiopionjärerna åren innan
Radiotjänst började sända 1925. Det var ”Paraply-Mårten” vid Rundelsgatan i Malmö och dåvarande kyrkoherden i Skurup Paul Boström, som sände, tog emot och blev först bland innehavare av radiolicens.

När radion kom till Skåne ”Radioaktiv präst mätte
andakter i våglängder”.
Per Ragnarson berättar om ”Paraply-Mårten”
och den teknikfixande prästen Paul i Skurup.