Styrelsen

Käglinge Egnahemsföreningens styrelse 2018

Ordförande: Susanne Pohjola
Vice Ordförande: Lars Kristiansen
Kassör: Torsten Lundberg
Sekreterare: Mariette Ontéro
Ledamot: Annika Johansson
Ersättare: Karin Eriksson
Ersättare: Joanna Kristiansen

Valberedning 2018
Carina Olsson
Eva Olsson