Vad ingen anade att Pålssonhuset kunde berätta

1985 ”Skorsténsugnen” som kom tillbaka

När det ideella arbetet med att restaurera och bevara den lilla gården på ”Kjeglinge N:o 2” skulle
börja hösten 1985, tillfrågades Gustaf Pålsson om vilka minnen han hade från den barndom som han upplevde hos sina morföräldrar, Anders Greko och Kersti Erlandsdotter, där på gården. En fråga gällde en från tidigt 1900-tal vanlig kokskamin, som väl inte hörde hemma i gamla tiders kök.

Här kan ni läsa hela historien. Vad ingen anade!

Julglädje i Pålssonhusets tider

För en tid sedan ställde jag en fråga till Pålssongruppen om hur man firade jul i just i Pålsshuset. Det gick inte lång tid då hade Per Ragnarsson  skrivit ihop ett antal sidor
Resultatet kan ni läsa nedanför.

Här kan ni läsa artiklen i helhet. Pålssonhuset i juletider

Besök från Amerika

SkD 3 aug 2015 018 SkD 3 aug 2015 015 2 aug 2015 012.JPG Ulla,Sven, Ery 2 aug 2015 009 US visitors 2 aug 2015 006