Ordförande har ordet

Vår ordförande har ordet!

Jag och mina styrelsekollegor hälsar både gamla och nya medlemmar välkomna till Käglinge Egnahemsförening. Den har i över 50 år jobbat för att skapa trivsel och gemenskap i vår by. Det är vår ambition att fortsätta med nya goda idéer.

I detta utskick kan man läsa mer om:

Vårt stundande 30-års jubileum med Pålssonhuset, minnesgården från 1820-talet. Vi firar med ett speciellt Jubileumsprogram under sommaren, se bilaga.

Vårens program för ”Historisk Byacirkel”, en välbesökt cirkel som är öppen för alla som är intresserade av slättbygdens historia, se bilaga.

Vår nye webbmaster Lars Kristiansen, vice ordförande hälsar dig välkommen till hemsidan www.kaglinge.com för att hålla dig uppdaterad om aktuella projekt och händelser, intressanta länkar mm.

Nytt: anmäl dig till nyheter@kaglinge.com så håller vi dig uppdaterad.

Vi finns även på Facebook. Sök Käglinge Egnahemsförening.

Inbjudningar till våra aktiviteter kommer fortsättningsvis att delas ut endast till de hushåll som är medlemmar.

Värva en medlem! Då är du med i vår nya tävling, med många fina priser. Läs mer om denna tävling på hemsidan.

Sätt in 150 kr. på plusgiro 53 55 80-5,se bifogat inbetalningskort . Kom ihåg att ange namn och gatuadress.

Ta chansen i sommar till träffar och prat när Pålssonhuset visas på söndagarna. Det är en öppen kanal för idéer och krav för allas vårt bästa!

Vi ses i sommar!

Susanne Pohjola

suspohj@hotmail.com