Personer i Käglinge

Inger Andersson 1929-2015

Inger Andersson, Käglinge avled den 28 mars. Hon föddes 1929, växte upp i Väsra Kärrstorp och gifte sig 1952 med arvtagaren till gården Louisedal Yngve Andersson (1921-1992). Makarna blev de sista brukarna av den gården, som efter att ha varit en populär 4H-gård några år nu tyvärr står oanvänd.

Inger hade en stabil förankring i Oxie härads bondekultur sådan som den tedde sig före de stora förändringar och sammanslagningar som skedde från slutet av 1970-talet. Hon förenade detta med ett kyrkligt engagemang och var kyrkovärd i Glostorp i 30 år. Hon var också ordförande i hembygdsföreningen under många år. När den lilla gården Käglinge nr 2 hade restaurerats och efter kommunalmannen och hembygdsvårdaren Gustaf Pålsson hade blivit en publikt tillgänglig minnesgård som ”Pålssonhuset”, ställde Inger sina kunskaper till förfogande i den arbets- och visningsgrupp som i Käglinge Egnahemsförenings regi vårdar gården. Vid de midsommargudstjänster som där följer upp en tradition från kyrkovärden Gustaf Pålsson, en företrädare som kyrkovärd även han i 30 år, medverkade hon årligen som en i den rollen.

Sommaren 2002 möjliggjorde Inger tillsammans med lantbrukaren på Käglinge nr 12 Lennart Larsson (1911-2004) och vägmästaren, kommunalmannen Karl Johansson (1916-2012) en gedigen inventering av Glostorps kyrkogård, som har varit till nytta och glädje för många släktforskare med rötter i bygden.

Ingers närmaste är sonen Lars-Olof, dottern Hanna-Lena med maken Holger Sverin, barnbarn och barnbarnsbarn.

 

Sigvard Tyge
Per Ragnarson