Käglinge Egnahemsförening
är en lokalförening/byalag som välkomnar alla boende i Käglinge med omnejd som medlemmar.
Föreningen bildades 1963 i samband med att ett 30-tal nya villor (egnahem) byggdes i byn.
Ända sedan 1960-talet har vi alltså arbetat med små och stora frågor som rört vårt närområde.
Föreningens syfte är att skapa trivsel och gemenskap i Käglinge by.

Natur och miljö
Vi engagerar oss tillsammans i viktiga frågor som t.ex. trafik, energihushållning och bevarande av en barnvänlig och grön närmiljö.
I nästan 30 år har Käglinge Egnahemsförening kämpat för en trafikled dragen utanför byn, en förbifart.

Midsommarfirande
Vår midsommarfest med levande musik är ett mycket populärt arrangemang som årligen samlar ett stort antal bybor och deras gäster.

Pålssonhuset
Denna historiskt intressanta gård med stråtak, som ligger på Käglingevägen 147,har fått sitt namn efter Gustaf Pålsson (1897-1987).
Han växte upp i en bondesläkt men blev själv fjärdingsman (polis), kommunal förtroende man, hembygdsvårdare m.m.
Käglinge Egnahemsförening beslöt sig 1985 för att med frivilliga krafter restaurera Gustaf Pålssons gamla gård. Gården visas av en guide på söndagar under sommar säsongen.

Käglingedagen
Är ett återkommande arrangemang som inträffar tredje söndagen i september månad.

Pålssondagen
Firas vid Pålssonhuset tredje söndagen i september månad.

Arrangemang
Under Aktuellt kan ni se vilka aktuella arrangemang vi har nu i Käglinge

Medlem
Alla som vill vara med och stötta utvecklingen av Käglinge och vara med på våra aktiviteter kan bli medlem.  Läs mer Här